Zwalczanie

Najłatwiejszym sposobem walki z barszczem Sosnowskiego jest metoda mechaniczna. Skutek zamierzony przynosi niszczenie roślin tzw. rozet jednorocznych w porze jesiennej. Jesień sprzyja rozpoznaniu rośliny, kiedy okazałe liście rozety nie dają się pomylić z innymi gatunkami. Niszczenie rośliny możliwe jest zarówno z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, jak i ręcznie przy pomocy narzędzia ogrodniczego, motyki i rękawic ochronnych. Roślinę w drugim roku wzrostu można niszczyć maksymalnie do okresu pojawienia się i dojrzewania kwiatostanu, jednak zawsze przed owocowaniem. Powszechnie stosuje się koszenie rośliny, co bywa skutecznym sposobem na barszcz Sosnowskiego, aczkolwiek by odniosło skutek koszenie musi być powtarzane minimum 2 do 4 razy w ciągu sezonu. Należy pamiętać, iż skoszenie tworzy okazję do powstawania baldachów coraz niżej przy ziemi, a zagrożeniem dla koszenia jest to, ze roślina staje się wieloletnia. Uniemożliwienie roślinie wydania nasion i pędów sprawia, ze roślina dąży z pełna siłą do wydania kwiatostanu. Konsekwentne koszenie przynosi skutek, „męcząc” roślinę, która staje się z czasem podatna na chemikalia, jakimi można się wspomóc w zwalczaniu chwastu.

Walka chemiczna herbicydami może być również zastosowana niezależnie i jako jedyna metoda walki z barszczem. Rundup 360 SL oraz szereg preparatów bazujących na glifosacie poleca się dawkować w proporcji 4,5 do 8 litrów na hektar. Mniejsza dawkę można zastosować latem lub jesienią na same rozety liści, natomiast dawki przewyższające normę zaleca się stosowaniu wobec dorosłych roślin wchodzących w czas spoczynku wegetacyjnego. Środek chemiczny Rundup 360 SL osłabia moc kiełkowania barszczu Sosnowskiego. Widocznym efektem zastosowania chemikaliów jest osłabienie rośliny, natomiast niewidocznym a bardzo ważnym efektem jest osłabienie nasion i możliwości ich kiełkowania. Na osobniki już osłabione, po jednokrotnym oprysku oraz na jednoroczne rośliny wchodzące w okres kwitnienia stosowane są dawki pośrednie preparatu na poziomie 6 litrów na hektar. Co ważne opryski należy powtarzać nawet do 3, 4 lat, bo taką żywotność posiadają nasiona barszczu Sosnkowskiego.

Spryskiwanie chemikaliami wykonuje się w czterech podstawowych terminach, które są najskuteczniejsze dla walki z chwastem:

  • na siewki, maksymalnie do postaci rozety rośliny – wiosną maksymalnie do połowy maja,
  • na pędy nasienne, od czerwca do czasu zakwitnienia, wczesnego lata
  • na rozwinięte rozety późnym latem, kiedy wysokość roślin sięga 15 do 35 cm wysokości
  • na wieloletnie okazy, kiedy zaczyna się okres gromadzenia substancji odżywczych w korzeniach, aż do późnej jesieni

Ostrzeżenie: Bez względu na formę, metodę walki z barszczem Sosnkowskiego wszelkie osoby pracujące przy zwalczaniu chwastu winny być odpowiednio poinformowane i ostrzeżone przed szkodliwym działaniem rośliny, głównie parzenie i toksyczny wpływ na organizm człowieka. Tym samym wszystkie osoby stykające się z barszczem powinny być wyposażone w odzież ochronną.